#UnderPressureLive

Grňa will show his uniqe skills at Selection #7

Každú Selection sa snažíme urobiť niečim výnimočnú. Koncom marca bude prvý krát mimo djs naším hosťom aj živý hudobník…a nie hocijaký
————
We try to make every Selection somehow special. At the end of March will be for the first time our guest except djs also a live musician  (for  scroll down)

GRŇA – LIVE SAX

Jeho prvé kroky a projekty boli orientované na Funk, Jazz, Blues a Hip-hop. Čoskoro však objavil čaro elektornickej hudby. V začiatkoch pôsobil pod značkou Cafe del Fun, kde vystupoval s Djom Carlom a Truhlíkom. Ďalej pokračoval v spolupráci s Djom Braňom a Thomasom Dexterom pod značkou Clubber in the house. Bol rezidentom v podnikoch v Bratislave ako Kartel club, Lemon Tree, Le Club a Medusa a vo Viedni v clube Sky53, kde vystupoval s DJmi LmM, Jurajom Grafikom a ďaľšími.

Okrem house music sa venuje hraniu aj s DnB djmi. Ako saxofonista spolupracuje s anglickým labelom Serotone recordings a na Slovensku je ho možné najčastejšie vidieť po boku headlinerov ako Hybrid Minds, Utah jazz, Hugh Hardie, Changing faces na parties pod taktovkou Nudance.

Aj on sám sa tiež venuje DJingu a produkcii, do čoho naživo zapája hru na saxofón. Jeho sety sú prierezom cez rôzne žánre od Glitch hop, DnB cez Soulful a UK Garage house až po rôznu elektorniku. Momentálne ho môžte pravidelne vidieť a počuť každý mesiac na vlastnom večeri v Nu Spirit Bare.

Grňa predvedie svoje jedinečné schopnosti na Selection #7 v sete s každým djom z line-upu. NENECHAJ SI ÚJSŤ TÚTO JAZDU

GRŇA – LIVE SAX

His first steps and projects were Funk, Jazz, Blues and Hip-hop oriented. But soon he discovered the magic of electronic music. In the begining he worked under the Cafe del Fun label where he performed with Dj Carlo and Truhlík. He than continued in cooperation with Braňo Dj and Thomas Dexter under the Clubber in the house label. He was a resident in clubs in Bratislava such as Kartel club, Lemon Tree, Le Cluband Medusa, later in Vienna situated Sky53.

Except house music he also acts with DnB djs. As an saxophone player he cooperates UK label Serotone recordings and in Slovakia you can see him mainly alongside headliners like Hybrid Minds, Utah jazz, Hugh Hardie, Changing faces at parties Nudance production.

He is also devoted to djing and production himself, which he always combines with live saxophone. His mixes are cross-section through various genres from Glitch hop, DnB through Suolful and UK Garage house to various electronica. Now you can see and hear him regularly at his own club night at legendary Nu Spirit Bar in Bratislava.

Grňa will show his uniqe skills at Selection #7 in the mix with each Dj from the line-up. DON´T MISS THIS RIDE