#UnderPressureLive

Under Pressure Summer Chart

Po prvý krát prinášame náš top 10 chart.   🙌🌞🌡️ Užívajte si rytmy poriadného housu, ktoré hrávame po kluboch a festivaloch toto leto!
Enjoy our first chart, tracks we play across clubs and festivals this summer! Good vibes only! 🎧